2019 in beeld - activiteiten en resultaten

APRIL

Debat over palmolie in Tweede Kamer met minister Sigrid Kaag en Stientje van Veldhoven

Debat in Eerste Kamer tussen politici, industrie en maatschappelijke organisaties over duurzame palmolie en de SDG’s

Vetzuursamenstelling veelgebruikte oliën en vetten in kaart gebracht door WUR in opdracht van MVO

MVO Academy: Cursus Basics of Oils & Fats

Publicatie Tropenbos International: Exploring inclusive palm oil production

MVO presenteert over duurzame palmolie tijdens grondstoffendebat FNLI

MVO feliciteert NOFOTA met het predicaat Koninklijk

EU publiceert ontwerplijst producten uit VS (retaliatie Boeing)

MVO bij Kamerdebat over nieuwe ontwikkelingen biotechnologie

MVO lobby succesvol afgesloten met EU wetgeving voor transvetzuren

RIVM/ NVWA: Monitoring verandering productsamenstelling levensmiddelen

Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft binnen de Herformuleringsmonitor in kaart gebracht wat in 2015 en 2016 de gehalten aan verzadigd vet, zout en suiker in voedingsmiddelen waren ten opzichte van 2011. Ook zijn nieuwe gegevens bekendgemaakt over transvetzuren. Voor bepaalde productgroepen is het verzadigd vetgehalte omlaag gegaan (waaronder biscuit) maar binnen een paar productgroepen is een fikse stijging gemeten (zoals vlees onbewerkt). Ook is gekeken naar de voortgang van enkele afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.


Het RIVM heeft in zijn rapport recent gepubliceerde gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gebruikt. Voor meer informatie (alleen beschikbaar voor MVO-leden) klik hier.