2019 in beeld - activiteiten en resultaten

Februari

EU stelt definitieve compenserende rechten in op Argentijnse biodiesel

MVO ontwikkelt serie nieuwe factsheets

Het Grote Palmolie Debat

Op vrijdag 16 februari 2018 organiseerde Vice Versa, een journalistiek platform over mondiale samenwerking, in samenwerking met onder andere Milieudefensie, Initiatief Duurzame Handel (IDH) en de Rabobank ‘Het Grote Palmolie Debat’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. MVO-directeur Frans Claassen lichtte het belang van verduurzaming van de palmolieproductie toe.


Tijdens het avondvullend programma gingen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, NGO’s en politici in gesprek over een aantal dilemma’s zoals:


  • Stoppen met palmolie gebruiken of juist kiezen voor duurzame palmolie?
  • Zijn palmolieplantages goed of slecht voor rurale bevolking?
  • Samenwerken met palmoliebedrijven of niet?


Frans Claassen verduidelijkte dat stoppen met palmolie geen oplossing is voor problemen. Hij benadrukte dat duurzame palmolie de enige oplossing is, dat er de afgelopen jaren veel is verbeterd en dat de industrie serieus werkt aan zaken als traceerbaarheid, landschapsbenadering en verbeteren van de sociale omstandigheden. Duurzame palmolie is goed voor de lokale bevolking in de producerende landen omdat palmolie miljoenen kleine boeren voorziet van een inkomen, gezondheidszorg, scholing en een fatsoenlijk huis. Hij benadrukte dat de Nederlandse industrie samen met NGO’s als WNF, Oxfam Novib en Solidaridad aan het begin heeft gestaan van en altijd verantwoordelijkheid heeft genomen voor de verduurzaming van palmolieproductie en -consumptie.


Hoewel de ruim 280 aanwezigen bij het debat verschillend tegen palmolie aankeken, was men het erover eens dat problemen in de palmoliesector moeten worden aangepakt. Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van de Rabobank zei het als volgt: “De vraag is niet of we duurzame voedselproductie willen en mens en natuur willen beschermen, de vraag is hoe we daar komen”. De verschillende visies lieten de complexiteit van problemen als ontbossing en landconflicten zien. De meeste deelnemers waren het erover eens dat wegkijken van problemen geen oplossing is, en dat meer ondersteuning in de producerende landen nodig is. Het debat maakte duidelijk dat niet alleen het stimuleren van duurzame palmolie voor MVO een belangrijk onderwerp blijft, maar dat dat ook geldt voor het uitleggen van de complexiteit ervan.


Deelnemers aan de discussie waren onder meer:

  • Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks
  • Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank
  • Birka Wicke, assistent professor bij Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in bio-energie
  • Annelies Zoomers, professor International Development Studies aan Universiteit Utrecht, voorzitter van LANDac
  • Joost Oorthuizen, Executive Director bij IDH - The Sustainable Trade Initiative
  • Rolf Schipper, Campagneleider Bossen bij Milieudefensie
  • Frans Claassen, directeur MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten