2019 in beeld - activiteiten en resultaten

Juni

MVO neemt deel aan Sustainable Palm Oil Dialogue Utrecht

Benoeming van Frans Köster tot vice voorzitter commissie Handelspolitiek VNO/NCW

MVO bij jaardiner FEDIOL in Brussel

Teambijeenkomst MVO in Scheveningen

Historische handelsovereenkomst EU/Mercosur

Rapportage NEa: gebruikt frituurvet zorgt voor aanzienlijke CO2-reductie vervoersector