2017 in beeld - activiteiten en resultaten

JANUARI

Grondstoffenakkoord ondertekend

Op 24 januari 2017 tekenden 180 partijen uit het bedrijfsleven, de overheid en werknemerskoepels het Nationaal Grondstoffenakkoord. Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken). Het Nederlandse bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland).