2017 in beeld - voorwoord

Omgaan met veranderingen

2017 was voor MVO een jaar van veranderingen. Zowel in ons eigen team, met het plotselinge overlijden van onze collega Jos van Leeuwen, als in de relaties met onze omgeving, stond afscheid nemen en opnieuw beginnen centraal.

Het afgelopen jaar was een jaar van verkiezingen, resulterend in een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw Kabinet. Dat betekende voor MVO investeren in netwerken, om te kunnen blijven meedenken en meepraten over plannen en activiteiten die belangrijk zijn voor de Nederlandse oliën- en vettenindustrie.

De wereld om ons heen verandert continu en veranderingen gaan steeds sneller. Meepraten over beleid dat onze sector aangaat, beleidsmakers scherp houden, en inzicht geven in hoe het beleid in de praktijk uitwerkt, vraagt om het continu investeren in relaties, bij zowel de overheid, politiek, maatschappelijke organisaties, wetenschap en media. Want nieuwe omstandigheden creëren ook nieuwe kansen.

Informatie verzamelen, prioriteiten stellen, processen kennen, samenwerking zoeken, gesprekken hebben, gekend en gezien worden, aandacht vragen voor onze prioriteiten en overtuigen. Dat is wat we doen. In dit overzicht zijn de belangrijkste acties en resultaten van MVO uit 2017 bijeengebracht. Het overzicht geeft inzicht in het werk dat wij, samen met onze leden, hebben verricht. Ik wil onze leden daarvoor bedanken. Samen met deze bedrijven werken we, ook in een veranderende omgeving, met veel inzet aan een moderne oliën- en vettenketen die internationaal concurrerend, transparant, veilig, duurzaam en innovatief is.

Frans Claassen

Directeur