2018 in beeld - activiteiten en resultaten

APRIL

Start MVO Academy: Cursus Basics of Oils & Fats

MVO deelname aan vergadering NEN Normcommissie plantaardige en dierlijke oliën en vetten

Start 45 MVO-gastlessen op basisscholen binnen Voedsel Educatie Platform

FAO roept op tot meer ratio in het debat over biobrandstoffen

Afsluiting TKI-project ‘Kaarsen op basis van plantaardige olie’

RIVM/ NVWA: Monitoring verandering productsamenstelling levensmiddelen

Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft binnen de Herformuleringsmonitor in kaart gebracht wat in 2015 en 2016 de gehalten aan verzadigd vet, zout en suiker in voedingsmiddelen waren ten opzichte van 2011. Ook zijn nieuwe gegevens bekendgemaakt over transvetzuren. Voor bepaalde productgroepen is het verzadigd vetgehalte omlaag gegaan (waaronder biscuit) maar binnen een paar productgroepen is een fikse stijging gemeten (zoals vlees onbewerkt). Ook is gekeken naar de voortgang van enkele afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.


Het RIVM heeft in zijn rapport recent gepubliceerde gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gebruikt. Voor meer informatie (alleen beschikbaar voor MVO-leden) klik hier.