2018 in beeld - activiteiten en resultaten

Maart

Dynamiek en inspiratie tijdens
MVO Netwerkevent 2018

Dynamiek en inspiratie tijdens MVO Netwerkevent 2018

Met 160 deelnemers kijkt MVO terug op een succesvol netwerkevent. De bijeenkomst vond dit jaar plaats op 15 maart op de campus van Wageningen University & Research. Na interessante rondleidingen bij RIKILT, Food & Biobased Research en Human Nutrition was het Prof. dr. ir. Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, die de aanwezigen inspireerde met haar visie op hoe de wetenschap positieve bijdragen kan leveren aan problemen waar onze samenleving voor staat, zoals het voeden van de wereldbevolking nu en in de toekomst, de duurzaamheid van onze ketens, de SDG’s, de doelstellingen van de circulaire economie en de huidige geopolitieke (protectionistische) ontwikkelingen. Allemaal herkenbare uitdagingen voor onze sector.


Dr. ir. Frans Kampers (Coordinator Innovative Technologies) presenteerde ‘Food Transitions 2030’. Dit is het beleidsdocument waarmee Wageningen University & Research aangeeft hoe de overgang naar een duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar en kwalitatief voedselsysteem kan worden gerealiseerd dat voldoet aan de behoeften van een diverse en groeiende wereldbevolking, in de komende twaalf jaar.


Na presentaties van drie jonge wetenschappers, Jing Yan, David Franciolus en Gonne Beekman over hun wetenschappelijk onderzoek, verzamelden de aanwezigen zich in de hal van gebouw Forum waar de vertegenwoordigers van de bedrijven, overheid, politiek en maatschappij konden netwerken. MVO kijkt terug op een inspirerend evenement en dankt Wageningen University & Research voor de goede samenwerking!


Meer foto’s vindt u hier.

Campagne Frituurvet Recycle Het!: Noud gelukkig met hulphond

RIVM/ NVWA: Monitoring verandering productsamenstelling levensmiddelen

Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft binnen de Herformuleringsmonitor in kaart gebracht wat in 2015 en 2016 de gehalten aan verzadigd vet, zout en suiker in voedingsmiddelen waren ten opzichte van 2011. Ook zijn nieuwe gegevens bekendgemaakt over transvetzuren. Voor bepaalde productgroepen is het verzadigd vetgehalte omlaag gegaan (waaronder biscuit) maar binnen een paar productgroepen is een fikse stijging gemeten (zoals vlees onbewerkt). Ook is gekeken naar de voortgang van enkele afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.


Het RIVM heeft in zijn rapport recent gepubliceerde gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gebruikt. Voor meer informatie (alleen beschikbaar voor MVO-leden) klik hier.