2018 in beeld - activiteiten en resultaten

Januari

MVO ontvangt vertegenwoordiging Thaise ambassade voor gesprek over palmolie

MVO mini-symposium 3-MCPD esters goed bezocht

Het door MVO op 17 januari 2018 georganiseerde minisymposium over 3-MCPD esters voldeed duidelijk aan een behoefte. Zo’n tachtig bezoekers werkzaam bij bedrijven, brancheorganisaties en overheidsinstellingen uit binnen- en buitenland werden in het Amstel Boathouse in Amsterdam geïnformeerd over de actuele stand van zaken wat betreft onderzoek, analysemethoden, risico’s en getroffen maatregelen. Een belangrijk doel van de bijeenkomst was het wegnemen van vragen van binnen en buiten de sector over 3-MCPD esters.


De themamiddag vond plaats een week na het verschijnen van een rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) over 3-MCPD esters. Dit nieuwe EFSA-rapport kwam dan ook uitgebreid aan de orde. Een van de sprekers lichtte toe waarom EFSA de TDI (Toelaatbare Dagelijkse Inname) heeft verhoogd naar 2,0 microgram per kilogram lichaamsgewicht en dat de inname van 3-MCPD esters via het voedsel als veilig wordt beschouwd voor de meeste consumenten. Alleen bij jonge kinderen met een hoge consumptie wordt de veilige norm lichtelijk overschreden. De sprekers gaven aan dat de veiligheid van de voeding, en niet in het minst de voeding die bestemd is voor kinderen, door de sector als topprioriteit wordt gezien.


Aan het eind van de dag werd geconcludeerd dat de MVO-bedrijven er alles aan doen om het ontstaan en
de toename van 3-MCPD esters tegen te gaan.

MVO mini-symposium over 3-MCPD esters

Europees Parlement stemt over Renewable Energy Directive (RED II)

januari

EU ministers trekken beroep EU Hof (AD-rechten op biodiesel uit Argentinië/Indonesië) in

Europese Commissie start onderzoek naar subsidiëring Argentijnse biodiesel

In company training bij Olenex

RIVM/ NVWA: Monitoring verandering productsamenstelling levensmiddelen

Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft binnen de Herformuleringsmonitor in kaart gebracht wat in 2015 en 2016 de gehalten aan verzadigd vet, zout en suiker in voedingsmiddelen waren ten opzichte van 2011. Ook zijn nieuwe gegevens bekendgemaakt over transvetzuren. Voor bepaalde productgroepen is het verzadigd vetgehalte omlaag gegaan (waaronder biscuit) maar binnen een paar productgroepen is een fikse stijging gemeten (zoals vlees onbewerkt). Ook is gekeken naar de voortgang van enkele afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.


Het RIVM heeft in zijn rapport recent gepubliceerde gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gebruikt. Voor meer informatie (alleen beschikbaar voor MVO-leden) klik hier.