2018 in beeld - voorwoord

Onze overkoepelende belangen

De werkzaamheden van MVO in 2018 werden voor een deel bepaald door het beleid van het nieuwe Kabinet dat steeds meer vorm kreeg. In de aanloop naar Prinsjesdag besloot MVO 10 aandachtspunten voor de overheid te formuleren, die duidelijk maken wat de prioriteiten van de Nederlandse oliën- en vettenindustrie zijn, en waar goed overheidsbeleid ons kan helpen.

Vanuit ons ondernemerschap zien we kansen om waarde te creëren voor onze bedrijven én voor de Nederlandse economie. Om die kansen te benutten en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op een goede manier te kunnen vormgeven, is afstemming met de overheid belangrijk. Kabinetsplannen op het gebied van Kringlooplandbouw, de Europese eiwitstrategie, energiebesparing en het klimaat, maar ook de afspraken in het Preventieakkoord en de ideeën voor het voedselkeuzelogo kunnen grote consequenties hebben voor onze industrie.


2018 was het jaar waarin het klimaatvraagstuk nadrukkelijker dan ooit op de agenda kwam. Op het gebied van handelspolitiek waren er zowel voor soja als voor palmolie veel internationale ontwikkelingen en discussies. Onderwerpen als de verduurzaming maar ook de voedsel- en diervoederveiligheid van onze grondstoffenvoorziening, de energietransitie, het belang van oliën en vetten in een gezond dieet en niet te vergeten de Brexit, houden ons dagelijks bezig. Als ketenorganisatie oefenen we invloed uit en zoeken we de samenwerking op.


Samen met onze leden streven we nationaal en internationaal naar een toekomst waarin handel en investeringen hand in hand gaan met duurzaamheid, een gezonde en veilige leefomgeving en eerlijke spelregels. Dit jaaroverzicht biedt een overzicht van het werk dat wij in 2018 samen met onze leden hebben verricht.


Als ketenorganisatie vierden we eind 2018 ons eerste lustrum. Ook in 2019 zullen we ons met veel overtuiging en enthousiasme inzetten voor onze gemeenschappelijke belangen.


Frans Claassen

Directeur