2018 in beeld - activiteiten en resultaten

oktober

MVO-workshop: Warmtepompen voor de procesindustrie

MVO bij European Palm Oil Conference in Madrid

MVO-deelname aan overleg voedselveiligheid NVWA

MVO bij 100 jaar bestaan NOFOTA

MVO-bijdrage aan ISO Project Committee (PC 308) voor ISO 22095 ‘Chain of Custody’

EU publiceert intrekking antidumpingrechten op Argentijnse en Indonesische biodiesel

Uitspraak RvS: glycerinewater is geen afvalstof maar een bijproduct

MVO levert bijdrage aan artikel ‘Onderzoek naar reduceren van Glycidyl, 2- en 3-MCPD’ in vakblad VMT over contaminanten