2018 in beeld - activiteiten en resultaten

Juli

China introduceert aanvullend invoerrecht van 25% op sojabonen uit VS

EU en Indonesië wisselen tariefvoorstellen (verlagingen invoerrechten) uit

Nieuwe editie MVO Magazine verschenen

MVO leidt ambtenaren LNV, VWS en NVWA rond in Rotterdamse haven

Oprichting Taskforce Herijking afvalstoffen

Joint statement EU-VS dat de EU meer Amerikaanse soja zal importeren

Hoofdlijnen voor een klimaatakkoord gepresenteerd