2018 in beeld - activiteiten en resultaten

Februari

Met minister Kaag op handelsmissie naar Maleisië

Met minister Sigrid Kaag op handels-
missie naar Maleisië

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking leidde begin februari 2018 samen met voorzitter Hans de Boer van ondernemingsorganisatie VNO-NCW een handelsmissie naar Vietnam en Maleisië. MVO-directeur Frans Claassen nam deel aan het bezoek aan Maleisië.


Het was een belangrijke missie, die in het teken stond van versterking van de bilaterale samenwerking. Onderwerpen waren onder meer duurzame handel, investeringen, wetenschappelijke samenwerking en de circulaire economie. Natuurlijk werd er ook gesproken over het voorstel van het Europees Parlement voor een verbod op het gebruik van palmolie voor biobrandstof na 2021. Minister Kaag gaf duidelijk aan tegen discriminatie te zijn van één specifiek
gewas en graag samen met Maleisië te willen werken aan verdere verduurzaming.


Tijdens het bezoek ondertekende Wageningen UR een samenwerkingsverband met MPOB (Malaysian Palm Oil Board) voor biomassaverwerking in de palmolie-industrie. Na het bezoek aan Maleisië reisde Frans Claassen door naar Indonesië waar hij constructief overleg voerde met onder andere de Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), de Indonesische palmolie producenten (GAPKI) en de Indonesia Palm Oil Smallholders Association (APKASINDO).
Gespreksonderwerpen waren samenwerking, de politieke ontwikkelingen in Europa rond palmolie en het belang van
duurzame palmolie voor de sociaal-economische ontwikkeling van kleine boeren.

MVO deelname aan het grote Nationale palmolie debat

Het Grote Palmolie Debat

Op vrijdag 16 februari 2018 organiseerde Vice Versa, een journalistiek platform over mondiale samenwerking, in samenwerking met onder andere Milieudefensie, Initiatief Duurzame Handel (IDH) en de Rabobank ‘Het Grote Palmolie Debat’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. MVO-directeur Frans Claassen lichtte het belang van verduurzaming van de palmolieproductie toe.


Tijdens het avondvullend programma gingen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, NGO’s en politici in gesprek over een aantal dilemma’s zoals:


  • Stoppen met palmolie gebruiken of juist kiezen voor duurzame palmolie?
  • Zijn palmolieplantages goed of slecht voor rurale bevolking?
  • Samenwerken met palmoliebedrijven of niet?


Frans Claassen verduidelijkte dat stoppen met palmolie geen oplossing is voor problemen. Hij benadrukte dat duurzame palmolie de enige oplossing is, dat er de afgelopen jaren veel is verbeterd en dat de industrie serieus werkt aan zaken als traceerbaarheid, landschapsbenadering en verbeteren van de sociale omstandigheden. Duurzame palmolie is goed voor de lokale bevolking in de producerende landen omdat palmolie miljoenen kleine boeren voorziet van een inkomen, gezondheidszorg, scholing en een fatsoenlijk huis. Hij benadrukte dat de Nederlandse industrie samen met NGO’s als WNF, Oxfam Novib en Solidaridad aan het begin heeft gestaan van en altijd verantwoordelijkheid heeft genomen voor de verduurzaming van palmolieproductie en -consumptie.


Hoewel de ruim 280 aanwezigen bij het debat verschillend tegen palmolie aankeken, was men het erover eens dat problemen in de palmoliesector moeten worden aangepakt. Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van de Rabobank zei het als volgt: “De vraag is niet of we duurzame voedselproductie willen en mens en natuur willen beschermen, de vraag is hoe we daar komen”. De verschillende visies lieten de complexiteit van problemen als ontbossing en landconflicten zien. De meeste deelnemers waren het erover eens dat wegkijken van problemen geen oplossing is, en dat meer ondersteuning in de producerende landen nodig is. Het debat maakte duidelijk dat niet alleen het stimuleren van duurzame palmolie voor MVO een belangrijk onderwerp blijft, maar dat dat ook geldt voor het uitleggen van de complexiteit ervan.


Deelnemers aan de discussie waren onder meer:

  • Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks
  • Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank
  • Birka Wicke, assistent professor bij Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in bio-energie
  • Annelies Zoomers, professor International Development Studies aan Universiteit Utrecht, voorzitter van LANDac
  • Joost Oorthuizen, Executive Director bij IDH - The Sustainable Trade Initiative
  • Rolf Schipper, Campagneleider Bossen bij Milieudefensie
  • Frans Claassen, directeur MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

WTO stelt definitieve uitspraak EU-Indonesie (AD-rechten op biodiesel) vast

RIVM/ NVWA: Monitoring verandering productsamenstelling levensmiddelen

Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft binnen de Herformuleringsmonitor in kaart gebracht wat in 2015 en 2016 de gehalten aan verzadigd vet, zout en suiker in voedingsmiddelen waren ten opzichte van 2011. Ook zijn nieuwe gegevens bekendgemaakt over transvetzuren. Voor bepaalde productgroepen is het verzadigd vetgehalte omlaag gegaan (waaronder biscuit) maar binnen een paar productgroepen is een fikse stijging gemeten (zoals vlees onbewerkt). Ook is gekeken naar de voortgang van enkele afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.


Het RIVM heeft in zijn rapport recent gepubliceerde gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gebruikt. Voor meer informatie (alleen beschikbaar voor MVO-leden) klik hier.